Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz šī gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) informē, ka līdz 14.aprīlim tiek pārtraukta  NVA klientu apmācība neformālās izglītības programmu apguvē, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībās, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē un iesaiste konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos.

Informējam, ka no 2020. gada 16. marta neuzsāks jaunu apmācību pasākumu īstenošanu.

Ja apmācību laikā  bezdarbniekam ir paredzēts finansiāls atbalsts, tā izmaksa bezdarbniekiem tiks apturēta par periodu, kurā apmācības netiks īstenotas. NVA klientiem, kas apmācības apmeklētājuši šī gada 13.martā, stipendija tiks izmaksāta.

Par turpmākām rīcībām un apmācību atsākšanu tiks sniegta informācija atsevišķi, kā arī aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai NVA mājas lapā https://www.nva.gov.lv