SIA TPA klientiem, ar kuriem ir noslēgts distances līgums (vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus), ir tiesības, nesniedzot nekādu pamatojumu, vienpusēji atkāpties no preces pirkuma vai pakalpojuma līguma 14 dienu laikā. Lai izmantotu atteikuma tiesības, aizpildīta un parakstīta atteikuma tiesību veidlapa jānosūta uz e-pastu info@tpaskola.lv vai jāiesniedz SIA TPA birojā, Elijas ielā 17-5, Rīgā, 532.kabnetā. Ja atteikuma tiesību izmantošanas termiņa pēdējā diena ir valstī oficiāli noteiktā brīvdiena, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datuma sekojošai darba dienai,ieskaitot to. Saistībā ar atteikuma tiesību izmantošanu no pakalpojuma līguma, SIA TPA piemēro samaksu par pakalpojuma izmantotajām dienām (piemēram, teorijas un braukšanas apmācība, autoskolas teorijas un praktiskais eksāmens), kas proporcionāli aprēķinātas no kopējo dienu skaita un pakalpojuma izmaksām parakstītajā līgumā līdz dienai, kad paziņojāt par atteikšanos no pakalpojuma. Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien, neesat skaidri paudis piekrišanu to veikt citādi. Atteikuma tiesības nav izmantojamas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.